Biuro prasowe

INNOWACJE 2023-11-21

BNP Paribas Faktoring rozwija system do obsługi transakcji faktoringowych

BNP Paribas Faktoring, przy wsparciu i bezpośredniej współpracy ze swoimi klientami, rozwija system online do obsługi transakcji faktoringowych.
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-11-13

Największe ryzyka i zagrożenia w branży faktoringowej

Jakie ryzyka może zabezpieczyć faktoring, a które ocenia faktor przed udzieleniem finansowania?
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-11-06

Sposoby ochrony przed wirtualnym atakiem

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny, tylko połowa osób w Polsce, które słyszały o kryptowalutach, uważa je za coś bezpiecznego.
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-10-23

Faktoring dla klientów z rozproszonym portfelem należności

Jak wynika z danych Polskiego Związku Faktorów, w pierwszym półroczu 2023 roku firmy faktoringowe sfinansowały bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 225,7 mld zł.
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-10-20

Toyota Bank 4-krotnie zwiększa limit wyższego oproc. na IKO

Toyota Bank w odpowiedzi na obniżające się stopy procentowe w Polsce, wprowadza znaczącą aktualizację produktową dla klientów. Bank podnosi limit wyższego oprocentowania swojego Indeksowanego Konta Oszczędnościowego aż czterokrotnie, z 100 000 zł na imponujące 400 000 zł.
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-10-09

BNP Paribas Faktoring x Lafarge Polska

BNP Paribas Faktoring po raz pierwszy zawarł umowę faktoringu ze wskaźnikami ESG.
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-10-04

Sposoby zabezpieczenia przed inflacją

Jak wynika z badania „Global State of the Consumer Tracker”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, obawy dotyczące dalszego wzrostu cen wyraża mniej ankietowanych Polaków niż w poprzednim kwartale.
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-09-26

Transformacja cyfrowa i digitalizacja w sektorze faktoringowym

Postępująca i coraz bardziej zaawansowana transformacja cyfrowa przedsiębiorstw dotyka także branżę faktoringową.
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-09-25

Procesy frankowe: wyrok TSUE nie obejmuje waloryzacji

W świetle niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z czerwca 2023 roku, który wpłynął na procesy frankowe (CHF), banki stanęły przed ryzykiem konieczności znaczącego zwiększenia poziomu swoich rezerw na kredyty CHF.
czytaj więcej
INNOWACJE 2023-09-18

Czy banki mają podstawy by obawiać się każdej czynności z konsumentem?

Roszczenia konsumentów muszą znaleźć granice w odpowiedzialności za finansowanie wschodzącej polskiej gospodarki, wciąż goniącej jeszcze kraje zachodniej Europy.
czytaj więcej