Komunikaty PR

Znamy zwycięzców 12. edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2022!

2022-12-14  |  15:00
Biuro prasowe

Złoty Medal Chemii 2022 otrzymała Martyna Osada z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem zwycięskiej pracy dyplomowej były dokładne obliczenia ab initio dla monowodorków metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych.

Zgodnie z ideą przewodnią, tak jak poprzednie edycje konkursu, tegoroczny „Złoty Medal Chemii” skierowany był do autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich o znaczeniu poznawczym, jak również aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki), napisanych i obronionych w Polsce, w roku akademickim 2021/2022. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje prof. dr. hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

Prace mówią nam przede wszystkim o innowacyjności studentów z wielu wydziałów w Polsce, na ile oni sami są zainteresowani tworzeniem projektów, w tym takich które mogą mieć potencjalne zastosowanie w przyszłości. A trzeba podkreślić, że tego typu nowe koncepcje mogą mieć zastosowanie w różnych sektorach przemysłowych i to zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i np. podmiotów typu spin-off. mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Tytuł zwycięskiej pracy należącej do Martyny Osady brzmi: “Accurate ab initio calculations for alkali and alkaline-earth monohydrides”. Praca napisana została pod opieką naukową dr hab. Michała Tomzy (UW). Ultrazimne cząsteczki, tj. molekuły schłodzone do temperatur niższych niż 1 mK, znajdują szerokie zastosowanie we współczesnej chemii i fizyce. W pracy wykonano obliczenia ab initio dla monowodorków MH metali pierwszej i drugiej grupy układu okresowego w celu przetestowania wybranego schematu obliczeniowego (uwzględniającego szereg poprawek) i wyznaczenia wielkości istotnych z punktu widzenia ultrazimnej chemii i fizyki. Najważniejszymi wynikami pracy są stałe spektroskopowe oraz czynniki Francka-Condona, które charakteryzują monowodorki drugiej grupy (BeH, MgH, CaH, SrH, BaH) jako molekuły świetnie nadające się do efektywnego chłodzenia laserowego.

Srebrny Medal Chemii zdobyła Zofia Dziekan również z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca zatytułowana „3D photolitography in electro-oriented cross-linked liquid crystal polymers” wykonana była pod opieką naukową dr hab. Piotra Wasylczyka oraz dr Klaudii Dradrach. Przedmiotem badań jest inteligentny materiał, tworzony poprzez wbudowanie cząsteczek ciekłego kryształu w sieć polimerową. Po podgrzaniu zachowuje się on jak sztuczny mięsień, którego sposób odkształcenia można zaprojektować zmieniając ułożenie molekuł, które go tworzą.  Wyniki opublikowane w pracy umożliwiają preparatykę ciekłokrystalicznych mikrostruktur o niespotykanych dotąd właściwościach opto-mechanicznych, które mogą posłużyć do stworzenia mikronarzędzi, robotów bądź przestrajalnych elementów optycznych.

Brązowy Medal Chemii otrzymał Paweł Grzybek z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej za pracę pod tytułem “Projekt aparatury przeznaczonej do perwaporacyjnego rozdzielania ciekłych układów jednorodnych” napisaną pod opieką naukową dr hab. inż. Gabrieli Dudek (Pol. Śląska). Praca dotyczy zaprojektowania aparatury do perwaporacyjnego rozdzielania mieszanin ciekłych. Dzięki temu urządzeniu można badać właściwości transportowe jednorodnych membran oaz otrzymywać ciekłe substancje chemiczne o wysokiej czystości. Obecnie perwaporacja ma bardzo duże znaczenie w przemyśle chemicznym oraz należy do tanich metod rozdzielania i oczyszczania związków chemicznych.

Wyróżnienia konkursowe otrzymali: Adrian Drozdowski i Katarzyna Mądry z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marcel Jakubowski z Politechniki Poznańskiej oraz Anastasiia Hrunyk z Politechniki Warszawskiej. Nagrody Finalistów powędrowały do: Martyny Osady i Zofii Dziekan z Uniwersytetu Warszawskiego (czyli zdobywczyń dwóch pierwszych miejsc w konkursie). Wyróżnienia specjalne DuPont trafiły do: Pawła Grzybka z Politechniki Śląskiej (zdobywcy trzeciego miejsca), Julii Moszczyńskiej oraz  Katarzyny Pianki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat pracy Julii Moszczyńskiej to  „Nanostrukturalny CuO obietnicą zdrowszej wody.”  Opisano w niej  syntezę nanomateriałów CuO, oraz ich wykorzystanie w separacji tlenków protu i deuteru, która pozwoliłaby produkować wodę pitną z wody morskiej. Z kolei głównym celem pracy Katarzyny Pianki, nt. „Znaczenie technik membranowych w inżynierii żywności – wykorzystanie procesu mikrofiltracji w separacji soku pomidorowego i ocena foulingu membran”,  jest przeprowadzenie modyfikacji powierzchni polimerowych membran z polifluorku winylidenu (PVDF) za pomocą przemysłowego bioodpadu – chitozanu. Wykorzystanie chitozanu wynika z filozofii „zero-waste” do  konstruowania nowych materiałów separacyjnych.

Wszystkie wyróżnione przez nas prace charakteryzują się innowacyjnością na poziomie koncepcji i realizacji, ale przede wszystkim stanowią naukowe nawiązanie do najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Polska.

W tym roku do konkursu zgłoszone zostały 43 prace z 11 jednostek akademickich, do finału  zakwalifikowało się 15 uczestników. Kryteria, którymi kierowało się jury to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. Na laureata Złotego Medalu Chemii czekała nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzymał nagrodę 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostały także cztery wyróżnienia konkursowe o wartości 1 tys. złotych i trzy wyróżnienia specjalne firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Ogłoszenie końcowych wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 grudnia 2022 w siedzibie firmy DuPont.

Więcej informacji
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Nauka Dzień Nauki Polskiej - w Polsce przedmioty ścisłe sprawiają problemy aż połowie Biuro prasowe
2024-02-20 | 15:00

Dzień Nauki Polskiej - w Polsce przedmioty ścisłe sprawiają problemy aż połowie

Połowa uczniów potwierdza, że miewa trudności z nauką przedmiotów ścisłych, a dla podobnej grupy (49 proc.) najtrudniejsza w szkole jest matematyka. Jednocześnie blisko 6 na
Nauka Jak efektywnie wykorzystywać AI w edukacji? Komentarz ekspercki Nauczyciela Roku
2024-02-20 | 15:00

Jak efektywnie wykorzystywać AI w edukacji? Komentarz ekspercki Nauczyciela Roku

Rozwój nowoczesnych technologii otworzył przed edukacją nowe horyzonty. Jak wynika z badania przeprowadzonego we wrześniu zeszłego roku przez polską platformę ClickMeeting, nawet 47
Nauka BRAK ZDJĘCIA
2024-02-14 | 13:00

Studenci weterynarii polskich uczelni z prestiżowymi stypendiami

Warszawa, luty 2024 – Studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu znaleźli się w gronie stypendystów Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii oraz firmy MSD

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Venture Cafe Warsaw

Firma

Polski rynek IT cierpi na niedobór specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Podnoszenie kompetencji cyfrowych kobiet mogłoby częściowo zaradzić tym brakom

Branża IT, która cierpi na niedobór pracowników, wciąż ma słabą reprezentację kobiet. 40 proc. respondentek podkreśla, że ich firmy w ogóle nie zatrudniają kobiet w działach IT, a tylko 15,5 proc. wskazuje, że kobiety zajmują w nich stanowiska kierownicze lub zarządzające – wynika z badania „Wyzwania kobiet w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa cyfrowego”. Czynnikiem, który mógłby zwiększyć udział kobiet na tym rynku jest podnoszenie ich kompetencji cyfrowych i szkolenia umożliwiające przebranżowienie. Bez tego trudno będzie spełnić cel z rządowego programu, by do końca dekady co trzeci pracownik na rynku ICT był kobietą. Szczególnie ważnym obszarem takich działań powinno być cyberbezpieczeństwo.

Nauka

Prognozy bólu powiązanego z pogodą byłyby pożyteczną innowacją. Osoby wrażliwe na zmiany aury mogłyby się lepiej do nich przygotować

Ponad 70 proc. osób cierpiących na migrenę zależną od warunków pogodowych chętnie skorzystałoby z narzędzia prognozującego wystąpienie u nich bólu. Niemal połowa z nich uważa, że taka wiedza pozwoliłaby im podjąć działania w celu uniknięcia przykrych dolegliwości lub ograniczenia aktywności we wskazanym czasie. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Georgii w Athens. Skutecznego narzędzia prognostycznego jeszcze nie wynaleziono. Z meteopatią zmaga się nawet co trzeci człowiek na świecie, a 10 proc. ludzi doświadcza natomiast migreny.

Konsument

Rozwój technologii nie idzie w parze ze świadomością użytkowników i regulacjami prawnymi. To zagrożenie dla ochrony danych osobowych

Użytkownicy różnych aplikacji, systemów czy urządzeń nie zawsze są świadomi, czy i w jakim stopniu, przez kogo i do jakich celów będą gromadzone i wykorzystywane dane na ich temat. Nierzadko nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że ktoś w ogóle takimi danymi zaczął administrować. Zdaniem ekspertów to efekt z jednej strony szybkiego rozwoju technologii, która pozwala coraz większe zbiory danych gromadzić na coraz mniejszych urządzeniach, a z drugiej – braku kampanii informacyjnej o prawach związanych z tymi danymi. Za zmianami nie nadąża też system prawny. Choć RODO działa już od niemal sześciu lat, to wciąż nie funkcjonuje tak jak zakładano. W międzyczasie powstają nowe regulacje, a przed rządem stoi wyzwanie wdrożenia ich do polskiego systemu prawnego oraz opracowania norm krajowych.

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.