Newsy

Komisja Nadzoru Finansowego wesprze polski fintech. Trwa nabór zgłoszeń do programu Innovation Hub

2018-02-08  |  06:00

Polski rynek fintech jest wyceniany na około 860 mln euro, co czyni go największym w Europie Środkowo-Wschodniej. Jedną z głównych barier rozwojowych dla tej branży w Polsce jest niepewność dotycząca osadzenia nowoczesnych rozwiązań w obowiązujących przepisach prawa. Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi program Innovation Hub, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli rozwiać wątpliwości prawne towarzyszące ich działalności.

– Dedykowani pracownicy urzędu mają udzielać wsparcia w zakresie osadzenia tych nowoczesnych rozwiązań w obowiązujących przepisach prawa i regulacjach nadzorczych. Jedną z kluczowych barier w rozwoju innowacyjnych rozwiązań jest brak pewności prawnej. Nowoczesne rozwiązania nie zawsze w sposób jednoznaczny i precyzyjny wpisują się w obowiązujące przepisy prawa czy obowiązujące regulacje nadzorcze. Budzi to wątpliwości i potrzebę pomocy, której oczekują te podmioty – mówi w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Tomasz Piwowarski z Urzędu KNF.

KNF ogłasza program Innovation Hub, który ma na celu wspomaganie podmiotów działających w branży fintech. Jest on skierowany do podmiotów planujących rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które mają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych, oraz do tych, które już są nadzorowane przez KNF, ale planują wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę opartą na IT.

– Innowacyjne rozwiązania są istotnym elementem tworzącym przewagę konkurencyjną. Jeżeli ktoś jest innowacyjny, ma dużą szansę być konkurencyjnym na rynku, w związku z czym wydaje się, że wszystkie podmioty, zarówno mniejsze, jak i większe, powinny wpisać innowacyjność w swoją strategię działania, bo tym w przyszłości będą budowali przewagę konkurencyjną – mówi przedstawiciel KNF.

Program Innovation Hub został uruchomiony na początku stycznia 2018 roku i nie ma określonego czasu trwania. Zgłoszenia do udziału można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej KNF. Jest ono później poddawane ocenie na podstawie ustalonych kryteriów.

– Pierwsze kryterium to innowacyjny charakter produktu czy usługi finansowej opartej na nowoczesnych technologiach. Drugi to dokonanie wstępnej analizy. Składa się na nią rozpoznanie przepisów prawa i regulacji oraz wykazanie, czy takie rozwiązanie w ogóle podlega pod nadzór finansowy czy też nie. Trzeci element to wskazanie obszarów, w których wsparcie byłoby najbardziej wskazane i pożądane ­– wymienia Tomasz Piwowarski.

FinTech – połączenie sektora finansów z nowymi technologiami – jest jedną z najszybciej rozwijających się branż technologicznych na świecie. Z danych opublikowanych przez firmę doradczą Deloitte wynika, że do 2020 roku wzrost inwestycji w firmy należące do tego sektora może sięgać nawet 55 proc. średniorocznie. Jak dowiadujemy się z raportu „FinTech w Polsce. Bariery i szanse rozwoju”, jednym z głównych czynników spowalniających rozwój innowacji finansowych jest niewielkie zainteresowanie Komisji Nadzoru Finansowego innowacyjnymi rozwiązaniami i nowymi podmiotami na rynku.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Deloitte rynek fintech w Europie Środkowo-Wschodniej jest wart ponad 2 mld euro. Niemal 40 proc. tej kwoty przypada na Polskę, co czyni nas największym graczem w naszej części kontynentu. Globalny rynek inwestycji w fintech szacowany jest na ponad 15 mld euro. Jednym z liderów branży jest Wielka Brytania, notująca roczną wartość przychodów na poziomie 26 mld euro.

Czytaj także

Kalendarium

Medycyna

Technologia na pomoc osobom starszym. Trójwymiarowy skaner pomieszczeń wykryje upadek i automatycznie wykona połączenie do opiekuna

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom opiekę nad osobą starszą można z powodzeniem sprawować również na odległość. Urządzenia wspierane algorytmami uczenia maszynowego takie jak skanery pomieszczeń, inteligentne zegarki czy lampy wyposażone w czujniki ruchu, wykryją niebezpieczne sytuacje takie jak upadek po czym błyskawicznie powiadomią osobę sprawującą opiekę nad seniorem. To szczególnie istotne z uwagi na fakt, że co roku w konsekwencji upadków życie traci ponad 640 tys. ludzi. W większości są to seniorzy.

MSPO - Targi Obronne Zbrojeniowe 2019 - Kielce

Firma

Sprzęt elektroniczny ma być trwalszy dzięki unijnym regulacjom. Obecnie jego żywotność jest sztucznie obniżana

Promowanie, zwłaszcza na szczeblu rządowym, gospodarki obiegu zamkniętego wymusi na producentach elektroniki zapewnienie jak najdłuższego okresu żywotności sprzętów i możliwości ich napraw w przypadku wystąpienia awarii. Obecnie przedsiębiorcy nierzadko sztucznie obniżają żywotność elektroniki, by klient uznawał naprawę za niezasadną ekonomicznie i kupował nowy produkt. Zapobiegać temu mają regulacje wprowadzane przez poszczególne państwa, a także Radę Unii Europejskiej. Do 2035 roku 65 proc. odpadów ma być w krajach członkowskich poddawanych recyklingowi.

XXIX Forum Ekonomiczne - Krynica

Firma

PGNiG i Startup Hub Poland szukają innowacji wśród zagranicznych młodych firm. Współpracują już z Brytyjczykami nad pilotażem technologii zdjęć satelitarnych

W ramach programu akceleracyjnego Startup Hub: Poland Prize do końca tego roku 24 zagraniczne start-upy utworzą w Polsce swoje zespoły, które będą pracować nad projektami z obszaru energetyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych. Każdy z nich może liczyć na finansowy grant i możliwość wejścia na polski rynek. Wśród zagranicznych start-upów Fundacja Startup Hub Poland oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chcą znaleźć innowacje odpowiadające na wyzwania całej grupy kapitałowej. Zwycięzca pierwszej edycji Startup Hub: Poland Prize – brytyjski Spottitt – współpracuje już ze spółką z grupy kapitałowej PGNiG nad pilotażowym wdrożeniem swojej technologii.