Kalendarium

1 lipca
Kalendarium
Konferencja: 15:00 do 2020-07-04 15:00
Instytucja: Fundacja Instytut Mikromakro
Organizator:
Organizatorem głównym Droniady GZM 2020 jest Fundacja Instytut Mikromakro. Współorganizatorami konkursu są Metropolia GZM, Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej: droniada.eu.
Miejsce: Konkurs – warsztaty – hackathon
Demo systemu – online, droniada.eu (prolog, 24 czerwca)
Korytarz życia - Aeroklub Śląski w Katowicach (2 lipca)
Trzy kolory - Aeroklub Śląski w Katowicach (3 lipca)
Warsztaty o ochronie środowiska, rolnictwie precyzyjnym, dronach w samorządzie – online, droniada.eu (1 – 4 lipca)
Hackathon – online, droniada.eu (1 – 4 lipca)
Kontakt:
Imię i nazwisko: Sławomir Kosieliński
Funkcja: prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Firma: Fundacja Instytut Mikromakro
Telefon: 514828727
E-mail: kosiel|mikromakro.pl| |kosiel|mikromakro.pl

Droniada GZM 2020

Jak monitorować korytarz życia i wykrywać choroby roślin
Na Droniadzie GZM 2020 sprawdzimy pomysły na wykrywanie intruzów w korytarzu życia z dronów oraz patogenów chorób roślin. Na warsztatach online zajmiemy się zaś IT w rolnictwie i ochronie środowiska (droniada.eu). Miejsce: Aeroklub Śląski w Katowicach.

Informacje ogólne

W konkurencji "Korytarz życia" chodzi o stworzenie bezzałogowego systemu latającego (BSL) opartego na technologiach przemysłu 4.0 jak np. sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, big data i chmura obliczeniowa, by tenże w sposób autonomiczny potrafił monitorować sytuację na autostradach. W momencie, gdy powstanie tam korytarz życia i przejazd pojazdu uprzywilejowanego zostanie zahamowany przez intruza – kierowcę samochodu np. jadącego pod prąd – latający robot ustali sprawcę wykroczenia, zdobędzie dowody i przekaże niezwłocznie raport policji. Prawdopodobnie od 2021 r. policja zacznie monitorować główne węzły autostradowe z BSL.

Natomiast w konkurencji "Trzy kolory" zadanie polega na wykryciu ognisk chorób roślin: mączniaka rzekomego kapustowatych, fytoftorozę oraz mączniaka prawdziwego. Będą je symbolizować figury geometryczne o odpowiedniej barwie RGB i wielkości. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Ministerstwo Rolnictwa szukają inspiracji, jakich algorytmów użyć, by od 2023 r. objąć stałym monitoringiem z dronów 100% areału objętego dopłatami bezpośrednimi zgodnie ze Wspólną Polityką Rolną UE. Droniada GZM 2020 umożliwi sprawdzenie różnych koncepcji wyszukiwania zmian w obrębie pól uprawnych.

O pulę nagród w wysokości 40 tys. złotych, ufundowanych przez Metropolię GZM i Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w fazie terenowej powalczy sześć zespołów akademickich.

Równoległe do niej (Aeroklub Śląski w Katowicach, lotnisko Muchowiec) od 1 do 4 lipca zapraszamy na warsztaty online poświęcone dronom w zadaniach Jednostek Samorządu Terytorialnego, technologiom przemysłu 4.0 w ochronie środowiska i w rolnictwie precyzyjnym.

Zainteresowane osoby będą mogły śledzić jednocześnie zmagania zespołów na Muchowcu oraz uczestniczyć w warsztatach poprzez transmisję multimedialną na stronie droniada.eu. To 20 godzin emocji, wiedzy i inspiracji.

Wezmą udział

Przedstawiciele

  • Metropolii GZM 
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
  • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
  • Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 
  • Komendy Głównej Policji 
  • Urzędu Lotnictwa Cywilnego
  • Oracle Polska, Esri, Spartaqs Group, tme.eu, Operatora Chmury Krajowej, Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Agrocom Polska Jerzy Koronczok 

 

Warunki akredytacji

Udział w warsztatach online nie wymaga akredytacji (droniada.eu). Natomiast, by obserwować zmagania w terenie (Aeroklub Śląski w Katowicach, lotnisko Muchowiec od 2 do 4 lipca) wymagany jest kontakt ze Sławomirem Kosielińskim, prezesem zarządu Fundacji Instytut Mikromakro.