Kalendarium

24 lipca
Kalendarium
Konferencja: 10:00 do 11:00
Instytucja: eq system sp. z o.o.
Organizator:
eq system sp. z o.o.
Miejsce: online
Kontakt:
Imię i nazwisko: Joanna Herrmann
Firma: EQ System sp. z o.o.
Telefon: 324207420
E-mail: joanna.herrmann|eqsystem.pl| |joanna.herrmann|eqsystem.pl

Jak wybrać dobry system APS?

Webinar dla firm produkcyjnych
Webinar na temat tego, czym jest system APS do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji oraz na co zwrócić uwagę przy jego wyborze.

Informacje ogólne

Zagadnienia poruszane podczas webinaru:

Definicja i funkcjonalności APS (Advanced Planning and Scheduling)

Kluczowe wymagania i funkcje systemu APS

• Sposoby łączenia popytu z podażą.
• Parametry odzwierciedlające rzeczywisty przebieg procesu produkcyjnego.
• Metody harmonogramowania.
• Elastyczność systemu.
• Integracja z istniejącymi systemami ERP i MES.

Jak ocenić i wybrać system APS

• Analiza procesów firmy.
• Dopasowanie systemów APS do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.
• Case studies - przykłady wdrożeń w różnych branżach.

Sesja Q&A

Warunki akredytacji

wydarzenie bezpłatne dla firm produkcyjnych